Arvoisa puhemies!

Elämme tilanteessa, johon emme kuvitelleet joutuvamme. Kriisiskenaarioissa maailmanlaajuinen pandemia on usein mukana, mutta silti kriisin tuloon on vaikea täysin valmistautua. On tärkeää, että lainsäädäntömme turvaa perus- ja ihmisoikeuksia. Oppia kertyy nyt kaikille, ja sen pohjalta voimme jatkossa varautua entistä paremmin niin huoltovarmuuden kuin lainsäädännön puolesta. Tartuntatautilakimme toimii hyvin rajatummassa tapauksessa. Nyt mittakaavan vuoksi joudumme jälleen turvautumaan valmiuslain pykälien käyttöönottoon. 

Liikkumisvapaus on keskeinen perusoikeus. Siihen tehtävät rajoitukset ovat äärimmäisen poikkeuksellisia, ja niihin ei saa kevyin perustein mennä. Viranomaiset voidaan poikkeusoloissa oikeuttaa käyttämään vain sellaisia toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia valmiuslain 1 §:ssä säädetyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Tämä tarkoitus on suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä sekä ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Epidemiologinen ja lääketieteellinen tilannekuva ja ennuste tulevasta on nyt se, jonka perusteella rajoitusten oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä on ensisijaisesti tarkasteltu.

Koronavirus leviää pisaratartuntana ihmisten välillä. Ilman suojaustoimia ennusteen mukaan 80 prosenttia saa tartunnan. 15 prosenttia sairastuu vakavasti, 5 prosenttia kriittisesti. Kriittisesti sairastuneiden tehohoidon tarve on paljon tavanomaista pitkäaikaisempaa, jopa kolme viikkoa. Tehohoitopaikkojen ja henkilöstön määrä maassamme on THL:n uusimpien arvioiden mukaan juuri ja juuri riittämässä, mikäli tauti etenee hallitusti ja eriaikaisesti eri alueilla.  Euroopan maiden surullisista esimerkeistä näemme, että tauti on ajanut useiden maiden terveydenhoidon ja etenkin sairaalahoidon äärirajoille.

Liikkumisrajoitus pohjautuu tilannetietoon koronavirustartunnoista Uudenmaan alueella. Vahvistettuja tartuntoja on kaksinkertaisesti verrattuna muuhun Suomeen. On siis tärkeää rajoittaa Uudenmaan alueelta ja alueelle suuntautuvaa liikennettä. Näin voimme ainakin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että emme joudu Italian tai Espanjan kaltaiseen tilanteeseen, jossa lääkärit joutuvat valitsemaan, kenelle tehohoitoa annetaan. 

Oikeus elämään on perusoikeuksista tärkein. Tämän puolustamiseksi muita tärkeitä oikeuksia joudutaan nyt joksikin aikaa rajoittamaan. Toivon, että ihmiset ymmärtävät tilanteen vakavuuden. Omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa siihen, kuinka kriisistä selviydytään.  Valmiuslain 118 §:n käyttöönoton perusteella voidaan tilapäisesti kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi. Nyt hallituksen esityksen tarkoitus on eristää Uusimaa muusta maasta tartuntojen vähentämiseksi, siis estää liikkuminen Uudeltamaalta ja Uudellemaalle. Valtioneuvoston mukaan on selvää, että epidemian hidastaminen liikkumista rajoittamalla pelastaa ihmishenkiä Suomessa. Toimenpide on arvion mukaan välttämätön ja oikeasuhtainen. Muita yhtä tehokkaita keinoja tartuntojen hidastamiseen ei ole.  Perustuslakivaliokunta ei pidä toimia oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaisina. Kestoksi on määritelty nyt noin kolmen viikon jakso 19. huhtikuuta asti. Käyttöönoton purkaminen on mahdollista tehdä tätä nopeammin, jos tautitilanne tämän sallisi.

On ensisijaisen tärkeää, että taustalla oleva tieto jaetaan avoimesti niin eduskunnalle kuin muillekin. Avoimella, ajantasaisella tiedonjaolla säilytämme kansalaisten luottamuksen, tuen viranomaisten työlle, poliittisen päätöksenteon uskottavuuden ja oppositio—hallitus-yhteistyön toimivuuden. Toivon myös opposition pitäytyvän tässä tiedossa.  

Arvoisa puhemies!

Terveysvaikutusten rinnalla on tärkeää tehdä analyysi näiden rajoitusten laajemmista vaikutuksista yhteiskuntaan. Kukaan meistä ei ole selvännäkijä, mutta tärkeää on rajoituksia laatiessa miettiä mittareita ja virstanpylväitä, jotka saavuttaessamme voimme toimia myös purkaa. Toimien oikea kesto ja ajoitus ovat tärkeitä niin ihmishenkien kuin talouden kantokyvyn kannalta. 

Liikkumisrajoitus herättää luonnollisesti myös huolta ja kysymyksiä liittyen ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden vuoksi on otettava huomioon liikkuminen välttämättömistä syistä. Näistä hallitus on jo aiemmassa esityksessä nostanut muun muassa viranomaistoiminnan, työn ja elinkeinon harjoittamisen ja lapsen tapaamisoikeuden. Perustuslakivaliokunta huomioi myös opiskelun.  

Jotta poikkeusaika ja liikkumisen rajoittaminen sujuvat mallikkaasti, tarvitsemme selkeän ohjeistuksen viranomaisille, heille selkänojaksi ja jokaisen tasa-arvoisen kohtelun turvaksi. Perustuslakivaliokunta kiinnittää tässä erityistä huomiota perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, suhteellisuusperiaatteeseen, vähimmän haitan periaatteeseen ja toimivallan käytön tarkoitussidonnaisuuteen. 

Kiitos perustuslakivaliokunnalle ja asiantuntijoille huolellisesta ja nopeasta työstä mietinnön eteen. Eduskunnan päätettyä, ettei valtioneuvoston asetusta valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta ole kumottava, valtioneuvosto voi antaa sen soveltamista koskevan asetuksen. Toivon, että yhdessä torjumme viruksen leviämistä niin Uudellamaalla kuin muussa Suomessa, lisäämme merkittävästi testaamista, kuten täällä on useampi edustaja jo toivonut, koulutamme hoitajia, hankimme lisää suojavälineistöä ja pysymme kotona lähipiirissä toisiamme tukien ja vaikeana aikana ymmärtäen.