Kuntavaalit 2021 – TEEMAT

 

Katso myös tapahtumat ja voit myös tukea kampanjaani.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lapsiin ja nuoriin kannattaa panostaa. Pienet ryhmäkoot, riittävä aikuisten aika ja oppilashuoltohenkilökunta ehkäisevät syrjäytymistä. Koulutuksen tasa-arvo ja perusopetuksen resurssit tulee turvata oppivelvollisuuden laajentuessa ja soten toteutuessa. Varhaiskasvatuksen laadusta ja saavutettavuudesta on pidettävä kiinni.

Koulut ja päiväkodit kuntoon! Uusia tiloja kaivataan nopealla tahdilla ja investointiohjelmaa pitää toteuttaa vauhdilla, jotta korjausvelka vähenee. Myös väistötilojen riittävyys pitää huomioida. Tarvitsemme tukea nuorille, kesätyöpaikkoja, laadukasta kouluruokaa ja hyvää sisäilmaa. Kiusaamista vastaan tulee toimia joka koulussa ja laadukas iltapäivähoito turvata kaikille 1-.2. luokkalaisille!

Jos sote-uudistus toteutuu, varhaiskasvatus, opetus sekä lasten ja nuorten palvelut tulevat olemaan kuntapäättäjien keskeisin työsarka.

Toimivat peruspalvelut

Terveyspalveluiden laatu ja saatavuus pitää varmistaa sote-muutoksissa. Nuorisotyö, liikunta ja kulttuuripalvelut lisäävät hyvinvointia. Lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten parissa työskentelevien jaksamiseen pitää panostaa. Riittävät resurssit ja hyvä johtaminen ovat tässä avaimia. Vanhuspalveluissa kotihoitoon tarvitaan lisää aikaa ja käsiä, vanhuksen, joka ei pärjää enää kotona, tulee saada ajoissa tarvitsemansa apu ja asuinpaikka.

Syrjäytymisen ehkäisy

Eriarvoistumisen mekanismeihin tulee puuttua. Yksikään nuori ei saa pudota koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Nuoret ovat maksaneet koronan tuomasta etäajasta paljon, vuosi on nuorelle pitkä aika. Maahanmuuttajataustaisen väestön osuus kasvaa, kaikkien mahdollisuus päästä yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi pitää turvata. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa. Nuorten on päästävä mukaan päätöksentekoon.

Monimuotoinen luonto ja ilmastonmuutoksen torjunta

Luonto on kaiken taloudellisen toiminnan ja ihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin perusta. Arjen valinnoilla niin kodeissa kuin työpaikoilla on merkitystä. Yhteiskunnan toiminnan ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys tulee varmistaa. Ilmasto-ohjelman toteutuksen tulee edetä vauhdilla, tavoitteena hiilivapaa Espoo! Joukkoliikennettä on parannettava metrohuolista huolimatta. Vihreässä kunnassa ajatellaan tulevaisuutta!

Yrittäjyys ja työllisyys

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on parasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa. Ilman toimivia yrityksiä ei yhteiskunta pysty rahoittamaan hyvinvointipalveluja. Jokaisella pitää olla kykyjensä mukaan mahdollisuus ja velvollisuus osallistua työelämään, tässä onnistuminen edellyttää yksilöllistä tukea työnhakuun. Ihmisten yhdenvertaisuus on lähtökohta, josta voidaan rakentaa toimiva, välittävä ja monikulttuurinen Espoo.

Kulttuuri kunniaan ja kaikkien ääni kuuluviin

Kulttuuri ilahduttaa, lohduttaa ja herättää uusia ajatuksia. Kulttuuriala on myös suuri työllistäjä, pidetään sen toimintaedellytykset kunnossa. Espoossa on hyvä asua, kun saamme kaikki mukaan yhteistyöhön, niin yritykset, yhdistykset kuin asukkaat. Päätöksenteon tulee olla osallistavaa, avointa ja läpinäkyvää!