Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupungin omistamien osakeyhtiöiden toimintaa on saatava huomattavasti
nykyistä avoimemmaksi.

Vihreät ovat jo aiemmin vaatineet läpinäkyvyyttä kaupungin omistamiin
osakeyhtiöihin. Viime aikoina muun muassa Länsimetron ja Espoon
sairaalan viivästykset ja kustannusten nousu ovat herättäneet
aiheellista keskustelua kunnallisten osakeyhtiöiden toiminnan
julkisuudesta. Siksi päädyimme Hellströmin kanssa tekemään aiheesta myös
valtuustokysymyksen.

Esimerkiksi Ruotsissa julkisuuslakia sovelletaan myös osakeyhtiöihin,
joista julkinen taho omistaa yli puolet. Laki Suomessa ei määrää tätä,
muttei kielläkään. Avoimuuden merkitys korostuu, kun kaupungin
toimintoja siirretään yhä enemmän yhtiömuodon piiriin.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat välttämättömiä edellytyksiä vaikuttavalle
ja johdonmukaiselle omistajaohjaukselle. Luottamushenkilöillä on oltava
riittävästi tietoa voidakseen toteuttaa laadukasta omistajaohjausta ja
tarvittavaa valvontaa. Avoimuus on myös kuntalaisten suuntaan toimivan
demokratian edellytys.

Espoon konserniohje on valmisteilla ja siinä tullaan linjaamaan
tarkemmin, miten avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisätään ja määritellään
menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu siten, että omistuksia
hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti
Espoo-konsernin kokonaisetu turvaten.

Konsernijaosto jätti asian viime kokouksessaan pöydälle. Virkamiesesityksessä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä esitetään parannettavaksi siten, että “Strategisesti merkittävimmät tytäryhteisöt laativat julkisen koosteen
hallituksen päätöksistä.”
Riittääkö tämä? Vihreiden mielestä selkeämpää olisi linjata, että tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia.

Yhtiön hallitus voisi sitten yhtiön edun niin vaatiessa tehdä poikkeuksia julkisuuden rajauksessa.

Jotta tätäkin harkintaa osattaisiin entistä paremmin toteuttaa olisi tärkeää, että hallituksen jäsenissä olisi jatkossa myös asiantuntijoita yhtiön toimialalta ja hallitustyön osaajia, joilla olisi riittävästi aikaa  perehtyä yhtiön asioihin. Tämä luottamushenkilöiden ja kaupungin virkamiesten lisäksi.

Omien yhtiöiden avoimuuden lisäksi Espoon on pyrittävä lisäämään
läpinäkyvyyttä myös alihankintaketjuissa sekä niissä osakeyhtiöissä,
joissa Espoo on vähemmistöomistaja.

Uusi konserniohje tulee todella tarpeeseen ja siitä pääsemme päättämään täällä valtuustossa. Entistä parempi
omistajaohjaus on haaste meille jokaiselle.