​Kun vuoropuhelu on loppunut ja aseet puhuvat, pitää ulkomaailman tehdä voitavansa Venäjän hyökkäyssodan uhrien ja etenkin lasten auttamiseksi. Näin tiivisti kansanedustaja Inka Hopsu (vihr.) puhuessaan Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen webinaarissa, jossa käsiteltiin Ukrainan sodan seurauksia.

”Ukrainasta on paennut neljä miljoonaa ihmistä, ja puolet heistä on lapsia. He tarvitsevat suojaa, tukea, turvallisuudentunnetta ja nopeaa paluuta mahdollisimman normaaliin elämään eli kouluun ja varhaiskasvatukseen. Vaikka lapset ovat menettäneet kaiken, heille olisi annettava toivoa paremmasta tulevaisuudesta, keinoja ja taitoja sen toteuttamiseen ja traumojen voittamiseen. Tiedämme Suomessa, että sodan tuska kestää sukupolvien ajan”, Hopsu totesi.

Sota tulee loppumaan aikanaan, ja siksi jo sen kestäessä pitää miettiä seuraavia askeleita eteenpäin.

”Ukrainan nuoret ovat vuosikymmenten ajan puolustaneet rauhanomaista muutosta ja halunneet rakentaa vahvempaa, tasa-arvoisempaa ja demokraattisempaa yhteiskuntaa. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 “Nuoret, rauha ja turvallisuus” sisältää useita keinoja vahvistaa nuorten valmiuksia rauhan tukemiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Päätöslauselman innovatiivinen ja kattava lähestymistapa voisi olla hyödyllinen väline myös Etyjille”, Hopsu ehdotti.

Etyjin rooli ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamisessa kasvaa

Viime viikolla Venäjä erotettiin Euroopan johtavasta ihmisoikeusjärjestöstä Euroopan neuvostosta maan Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen takia. Etyjistä ei voi erottaa ketään.

”Nyt, kun Venäjä ei ole enää Euroopan neuvoston jäsen, Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston Odihrin merkitys Venäjän kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja oikeusvaltion tukemisessa on yhä tärkeämpi”, Hopsu näkee.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.

Keskiviikkona järjestetty webinaari oli osa Helsinki +50 -seminaarisarjaa, jossa pohditaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön roolia ja merkitystä Euraasian turvallisuusarkkitehtuurissa 50 vuotta Helsingin vuoden 1975 Ety-kokouksen päätösasiakirjan jälkeen. 

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen verkkosivu