Olen ehdolla eduskuntavaalissa 2019

Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini ja työhöni. Palaute ja ideat ovat erittäin tervetulleita!

Olen espoolainen valtuutettu. Toimin Vihreiden, Espoon toiseksi suurimman valtuustoryhmän, puheenjohtajana ja Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajana sekä Espoon ja Vihreiden edustajana Uudenmaan maakuntahallituksessa.

Olen ollut myös kaksi kautta Vihreiden puoluehallituksen jäsen ja viime kauden puheenjohdin Vihreää puoluevaltuuskuntaa.

Olen lähtenyt aikanaan mukaan politiikkaan edistämään globaalia ja sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, luonto- ja ympäristöarvoja sekä yleistä tasa-arvoa. Lasten ja nuorten asiat ovat minulle tärkeimpiä.

Samat arvot ovat pysyneet. Kiristynyt taloustilanne ja tehdyt koulutusleikkaukset vaativat nyt tiukkaa sivistyksen ja koulutuksen puolustajaa. Ilmastonmuutoksen kiihtyvä vauhti ja luonnonmonimuotoisuuden hupeneminen vaativat meitä kaikessa päätöksenteossamme huomioimaan maapallomme kestävyyden.

Haluan tehdä valintoja sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.

… jossa kaikille on tarjolla mielekästä tekemistä ja työnteko on aina kannattavaa.
… jossa erilaisuus on rikkaus ja kukaan ei jää yksin.
… jossa luontoa arvostetaan ja sitä suojellaan
… jossa tehdään pitkälläkin aikavälillä kestäviä valintoja.

Inka Hopsu
inka.hopsu@vihreat.fi