Eduskuntavaalit 2011

Tärkeimmät vaaliteemani ovat:

Lapset ja nuoret

Koulutukseen satsaaminen on pienen maan elinehto. Lapsiperheen arki on vaativaa. Nuorisotyöttömyys on kansantaloudellisesta ja inhimillisestä näkökulmasta katsottuna vakava ongelma. 

Yrittäjyys, innovaatiot ja hyvinvointi

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on järkevää ja kustannustehokasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa.
Oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee hyvää sosiaaliturvajärjestelmää. Perustulo sopisi hyvin nykyiseen katkonaiseen työelämään, vähentäisi sosiaaliturvaan liittyvää hallinnollista kankeutta ja poistaisi passivoivat kannustinloukut.

Monimuotoinen luonto

Luonto on kaiken taloudellisen toiminnan ja ihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin perusta. Arjen valinnoilla niin kodeissa kuin työpaikoilla on merkitystä. Yhteiskunnallisen toiminnan ekologinen kestävyys tulee varmistaa.

Globaali yhteisvastuu

Maailman ongelmien ja kriisien edessä ei saa heittäytyä toivottomaksi ja toimettomaksi. Kehitysyhteistyö tukee ihmisoikeuksien vahvistumista, rakentaa globaalia turvallisuutta sekä ehkäisee pakolaisuutta. Ihmisten yhdenvertaisuus sekä erilaisuuden ja yksilöllisyyden hyväksyminen ja arvostaminen ovat lähtökohtia, joista voidaan rakentaa toimiva monikulttuurinen Suomi.