Kunnallisvaalit 2012

Espoon Vihreiden kevätkokous valitsi minut kunnallisvaaliehdokkaaksi tämän syksyn vaaleihin. Tervetuloa mukaan tekemään espoolaisesta päätöksenteosta avointa ja kaikki espoolaiset huomioivaa. Vihreitä arvoja tarvitaan valtuustoomme ja lautakuntiin. Olette todella tervetulleita tukemaan, kampanjoimaan tai seuraamaan työtäni esimerkiksi Facebook-sivun kautta. Tehdään näissä vaaleissa Espoosta entistä vihreämpi ja parempi paikka asua jokaiselle meistä.

Tärkeimmät vaaliteemani ovat:

Toimivat peruspalvelut

Näihin pitää panostaa: -Terveyspalveluiden laatu ja saatavuus, -Lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten parissa työskentelevien asianmukaiset työolot, -Hyvä johtaminen, -Ihmisläheisten toimintamuotojen kehittäminen, -Vanhuspalveluihin lisää vaihtoehtoja ja laatua, -Koulujen eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen, -Päivähoitoon joustavuutta.

Syrjäytymisen ehkäisy

Näihin pitää tarttua: -Eriarvoistumisen mekanismit tunnistetaan ja niihin puututaan. -Yhtäkään nuorta ei päästetä putoamaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. -Nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu. -Harrastusmahdollisuuksia on tarjolla jokaiselle lapselle ja nuorelle. -Nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon. -Mielenterveyspalvelut tavoittavat kaikki tarvitsijat.

Monimuotoinen luonto ja kestävä kehitys

Luonto on kaiken taloudellisen toiminnan ja ihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin perusta. Arjen valinnoilla niin kodeissa kuin työpaikoilla on merkitystä. Yhteiskunnallisen toiminnan ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys tulee varmistaa. Vihreässä kunnassa ajatellaan tulevaisuutta!

Yrittäjyys ja yhteisvastuu

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on järkevää ja kustannustehokasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa. Heikommista pitää huolehtia. Ihmisten yhdenvertaisuus sekä erilaisuuden ja yksilöllisyyden hyväksyminen ja arvostaminen ovat lähtökohtia, joista voidaan rakentaa toimiva, välittävä ja monikulttuurinen Espoo.

Kaikkien ääni kuuluviin

Järjestöjen, kunnan, yritysten ja asukkaiden kannattaa panostaa yhteistyöhön. Asukkaiden äänen pitää kuulua jo valmistelussa. Päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Hallinnon rajojen ohittamista, uudistumisvalmiutta ja vaikuttavuuden parantamista tarvitaan palvelujen tehostamiseksi.

Koulut kuntoon

Lapsiin ja nuoriin kannattaa panostaa. Pienet opetusryhmät ja riittävä oppilashuoltohenkilökunta ehkäisevät syrjäytymistä. Tarvitsemme: pätevät opettajat ja pitkäjänteistä suunnittelua, laadukasta kouluruokaa ja hyvää sisäilmaa. Kiusaamista vastaan tulee toimia joka koulussa ja iltapäivähoito saada kuntoon!