Kunnallisvaalit 2008

Suvaitseva Espoo on valmis tulevaisuuteen

Espoo tarvitsee maahanmuuttajia. Tulevaisuudessa tarvitsemme Espoossakin lisää pätevää työvoimaa, ihmisiä joilla on osaamista. Maahanmuuttajien integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan on kuitenkin suuria haasteita. Suvaitsevaisuuden lisääntyminen ja molemminpuolinen lähentyminen takaavat sujuvan, turvallisen ja värikkään huomisen.

Menestyvä Espoo tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa ihmisiä, jotka toimivat taitavasti monikulttuurisessa ympäristössä. Koulut ja osaavat opettajat ovat avainasemassa maahanmuuttajien integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Tulevaisuuten katsovan Espoon tulee satsata korkealaatuiseen opetukseen – jokainen oppilas ansaitsee tarpeeksi opettajan aikaa.

Osallistuminen ehkäisee syrjäytymistä

Olen pitkään toiminut aktiivisesti erilaisissa järjestöissä ja seurakunnassa. Haluan tukea espoolaisten mahdollisuuksia osallistua sekä kunnan päätöksentekoon että järjestö- ja seuratoimintaan. Yhteisessä toiminnassa on mahdollista oppia vastuuta, tutustua erilaisiin ihmisiin ja saada aikaan konkreettisia muutoksia. Erityisesti lapset ja nuoret on saatava mukaan, näin ehkäistään myös syrjäytymistä ja nuorten pahoinvointia.

Espoo edelläkävijäksi ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologiaosaaminen ja innovaatiot ovat perinteisesti olleet Espoon voimavara. Jatkossa tätä osaamista voidaan käyttää yhä enemmän työhön ilmastonmuutosta vastaan. Haluan olla mukana varmistamassa, että kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaupungin rakennushankkeissa ja hankinnoissa. Minulle on tärkeää että kaikki espoolaiset voivat osallistua ympäristötyöhön esimerkiksi kierrättämällä yhä helpommin ja lähempänä kotia. Raidejokerin toteuttaminen ja muut satsaukset joukkoliikenteeseen helpottaisivat ympäristöystävällistä liikkumista Espoossa.