Eduskuntavaalit 2015

Vihreiden vahvuus on siinä, että teemme politiikkaa, joka on pitkällä
aikavälillä kestävää. Näen Vihreät yleispuolueena, jonka linjaa määrittävät
tasa-arvoisuus, heikoimman huomiointi, globaali ja sukupolvienvälinen
oikeudenmukaisuus sekä luonto- ja ympäristöarvot. Jos ilmastonmuutosta ei
saada hallintaan, kaikki edellä mainitut arvot kärsivät.

Vihreiden tulee tarjota ratkaisuja. Linjamme tulee olla
yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja globaalin
turvallisuuden kannalta kestävää. Vuosi 2015 on kestävän kehityksen huippuvuosi, kun YK:ssa päätetään uusista globaaleista kestävän kehityksen unisversaaleista tavoitteista. Suomellakin on näissä osansa tehtävänä.

Suomen taloudellinen tilanne vaatisi yhteisen poliittisen tahdon syntymistä vaikeidenkin päätösten taakse. Tarvitsemme myös visiota tulevaisuuden työstä ja elinkeinoista. Vastuu heikoimmista ei saa tiukkanakaan aikana unohtua.

Vaalirahoitusilmoitukseni löytyy täältä.